Trondur Patursson Udsmykning og skulpur

Udsmykning og Skulptur

Uden titel. 1985. Stenskulptur foran Radiohuset, Tórshavn. Basalt, højde 3 m.

Med dette værk bringes henvisninger til en fjern fortids kosmiske kommunikationsmiddel, den kultiske stensætning á la Stonehenge, i relation til radiohuset som center for et af nutidens æteriske kommunikationsformer.

 

 

Uden titel. 1982

Stålskuptur, højde 7 m.

Tórshavns Tekniske Skole

En frit fabulerende abstraktion, hvori natur og teknologi forenes til en form, der både vækker associationer i retning af naturens organiske vækstformer og teknologiens

aerodynamiske formgivninger af fly, rumfartøjer, missiler o.lign. Ånd og virkemidler bag denne skulptur rummer et nært og let opfatteligt slægtskab med det senere metalrelief på lufthavnsbygningen i Vagar

Føroya Sparkassi

Et af de tidlige værker, hvis mytologiske emne - oversat til nutidsbegreber - er den fare, mennesket udsætter sig for, og den pris, det kan komme til at betale, når det følger naturens skæbnesvangert dragende kalden: i sin stadige stræben for at komme naturen så tæt ind på livet som muligt for at fravriste den sine dybeste hemmeligheder, lader mennesket sig ofte lokke i døden. Når Nøkken – også kaldet Åmanden, Havmanden, eller Vandmanden – kalder, vil druknedøden ramme én af dem, der hører hans kalden og lader sig lokke til. I mange folkelige overleveringer har Nøkkens kalden karakter af musik: Nøkken er en fremragende spillemand, hans uimodståelige musik er fossens brusen, åløbets rislen, vindens susen eller havets rytmiske bølgeslag. Når mennesket fascineres og søger at lære hans spillekunst, giver han gerne fra sig; men, det menneske, der har tilegnet sig denne kunst, har til gengæld forskrevet sin sjæl til ham. Og på et eller andet tidspunkt vil han tage det liv, der tilhører ham.

Naturmennesket, søfareren, eventyreren, den naturinspirerede kunstner Tróndur Patursson må ofte have følt sig beriget ved Nøkkens gunst og samtidig have tænkt over den pris, der kan være forbundet med at lade sig overøse af den. Skulpturen Nøkken har således i høj grad tillægges personlig relevans for kunstnerens eget vedkommende.Nøkken, Kobber, højde 1,5 m.


 

Uden titel. 1987.

Glasskulptur med trappeopbygning og vandkunst i indkøbscentret SMS, Tórshavn. Foto: Viggo Rivad, 1987.

Glas, jern og rislende vand; højde 11 m.; udsmykningen omfatter i alt 145 kvadratmeter glasmaleri.

Et fascinerende og skelsættende skulturelt storværk, der samtidig blev starten til Tróndur Paturssons nære samarbejde med Per Steen Hebsgaard og hans dermed forbundne udfoldelse på glasmaleriets område. Som det ses strækker den skulpturelle udsmykning sig fra gulv til loft over flere etager, og man ville på forhånd antage det for aldeles umuligt at fastholde hele herligheden i ét og samme foto. Denne antagelse gøres – med små begrænsninger – til skamme, når fotografen hedder Viggo Rivad.


Udsmykningsopgaver:

  1982: Stålskulptur, Teknisk Skole, Tórshavn
  1983: Vanddekoration, Hotel Føroyar, Tórshavn
  1985: Stenskulptur, Radiohuset, Tórshavn
  1985: Skulptur ved Nordens Hus, Tórshavn
  1987: Installation med springvand, SMS, Tórshavn
  1989: Vægdekoration, Vagar Lufthavn
  1991-94: Glasmalerier, lyssætning, alterbillede m.m. Gøta Kirke
  1992: Glasmalerier, Rønbjerg Feriecenter
  1993: Glasmalerier, Den Katolske Kirke i Tórshavn
  1993: Installation med springvand, Tórshavn
  1995: Stål og glas (havdyb), Køge Kultur og Kulturcenter Profilen
  1998: Udfører maleri til Kastrup Lufthavn
  1999: Glasmaleri-udsmykning til Danmarks Naturfredsningsforening, København
  1999: Glasudsmykninger til Middelfart Sygehus
  1999: Glasudsmykninger til Frederikshavn Sygehus
  2000: Udfører altertavle (glasmaleri) til Tornbjerg Kirke. Odense
  2000: Udfører glasudsmykning til Bryghuset, Herning.
  2000: Udfører maleri til Altinget i Reyjkjavik.
  2002: Glasfugle-udsmykning til Kastrup Lufthavn.
  2002:Udfører omfattende udsmykning (5 monumentale glasmalerier) til Sparekassen Kronjyllands hovedsæde i Randers
  2003: Udfører glasfugle-komposition til børneafdelingen på Rigshospitalet i København.
  2004: Vinduer i Vor Frue Kirke, Svendborg

 

Sparekassen Kronjylland

Nyt hovedsæde med udsmykning af Trondur Patursson

Sparekassen Kronjyllands hovedsæde ligger på Tronholmen i Randers

5 monumentale glasmalerier, 2002 fra det nye hovedsæde i Randers

 

 

98x328 cm.

Glasmaleri, 98x328 cm. 2002

 

Glasmaleri, 98x429 cm. 2002

 

98x511 cm.

Glasmaleri, 98x511 cm. 2002

Under bygningens loft svæver Trondur Paturssons fugle