Trondur Paturssons kirkeudsmykninger

kirkeudsmykning

Tróndur Paturssons låge i muren omkring Maria-kirken eller Skt. Olavs Kirke.1999. Jern og glas.

Lågens centrale motiv er et indvielseskors af samme type som dem, der oprindelig var indsat 12 steder i Magnus-katedralens vægge (jf. note ?): et græsk kors omsluttet af en cirkel. Det kristne indvielseskors er muligvis en kristen variant af det hedenske solhjul. Cirkelen som evighedssymbol blev allerede brugt af babylonerne som symbol på naturens evige kredsløb, og det ligearmede kors var for dem en anskueliggørelse af de akser, der markerer de fire verdenshjørner og de fire årstider.


 

Götu Kirke med Tróndur Paturssons glasudsmykninger, 1991-94

Den nye Götu Kirke blev indviet den 25. juni 1995 af biskop Hans Jacob Joensen under overværelse af dronning Margrethe og de nordiske biskopper.

Kirken prydes af omfattende glasudsmykninger, udført af Tróndur Patursson i årene 1991-94. Mest iøjnefaldende er korets tre høje vinduespartier med kunstnerens glasmalerier, hvoraf det store centralvindue med alterbilledet er særlig dominerende og fremhæver sig som kirkeudsmykningens absolut betydeligste værk. Umiddelbart foran dette står alterbordet, der ligeledes er udført i glas. Til venstre i koret ses kirkens prædikestol og til højre dens syvkantede døbefont. Også de er af glas og formgivet af Tróndur Patursson, der tillige har udformet sidevæggenes tolv store korsformede lampetter og de fra loftet nedhængende lamper med skulpturelle og farverige glasskærme.

Alle dele af disse omfattende udsmykninger er forbundet med en gennemtænkt og velfungerende symbolik. Glasmaleriernes motiver er af en særdeles udtryksfuld formgivning, og kirkeudsmykningens æstetiske helhedsvirkning er unik.

 

Alterpartiet i Götu Kirke.

 

Døbefonten i Götu Kirke.

 Den katolske kirke, Tórshavn.

 

Den katolske kirke, Tórshavn.


 

Alterbillede. Den katolske kirke, Tórshavn. 1992, Glasmaleri,

Tróndur Patursson har her skabt en moderne version af Kristus som Smertensmanden,der fremviser sine sår. Motivet har hovedsagelig haft betydning som emne for kirkelige  andagsbilleder, og det blev almindeligt forekommende i den senmiddelalderlige kunst,der gerne lagde vægt på lidelsesaspektet i forbindelse med fremstillingen af Kristus.

 Den katolske kirke, Tórshavn. 1992, Glasmaleri

 

 


 

Alterbillede.Tornbjerg Kirke, Odense. 2000
Glasmaleri (glas, glasfarve, silikone, metal), 800 x 250 cm.

"Et håbets, lysets og livets landskab", sådan karakteriserer kunstneren selv dette alterbilledes motiv, der er opbygget efter grundkoncept, der minder om alterbilledet i Götu: nederst ses mennesker samlet om en mørk, mod den gule lysende himlen opstræbende form, der kan være den dunkle silhuet af en busk eller et træ, der vel symboliserer naturens vækstenergier og deres afhængighed af det livgivende lys fra oven. Himlen

er ét stort lysfænomen, hvis gyldne stråleglans betones af kontrasten til silhuetterne af de mange flyvende fugle, hvis åbne cirkelformation synliggør den usynlige sol, det analoge, jordiske sindbillede på altets guddommelig lyskilde.

  

Glasmaleri til katedralen i Newcastle. 2000
Glas,træ,silikone, 220 x 160 cm.
Cisternerne. Museet for Moderne Glaskunst

Et bestillingsarbejde, der for en enkelt gangs skyld gjorde Tróndur Patursson til "gotisk" glasmaler; glasmaleriet har dog ikke fundet vej til sit engelske bestemmelsessted.