Naturens kalligrafi

Denne Artikel blev bragt i Berlinske Tidende 4. Juli 2000

Randers Kunstmuseum har modtaget et kosmisk hovedværk af maleren Tróndur Patursson. Det har givet anledning til en udstilling af den færøske naturlyrikers billeder.

Kunst

AF TORBEN WEIRUP

Nogle fortryder og vender om på vejen. Andre går tøvende og som på listefødder ind i Tróndur Paturssons kosmiske rum, og det kan man godt forstå, for skønt éns forstand fortæller én, at der nok er sikker grund under fødderne, spiller værkets indbyggede illusion gæsterne et puds. Er man derinde, er det som at stå i en uendelig elevatorskakt et sted ude mellem stjernerne, fordi glasset, man står på, nemt kunne briste, og man ville falde i al evighed.
Takket være Ny Carlsbergfondet er den seneste version af »Kosmisk rum« blevet placeret på Randers Kunstmuseum. Det er, som navnet antyder, et rum, man går ind i. Og får synet udvidet af. Loft, gulv og alle vægge består af spejle og bemalet glas, og den besøgende får en art kosmisk naturoplevelse af at befinde sig tæt på såvel hav som himmel, der synes at gå i ét, og når den irrationelle angst, nogle kan have for at være i dette skræmmende stykke kunstig natur, fortager sig, kan man måske opnå en meditativ og fredfyldt fornemmelse.
Tæt ved himmel og hav er et gennemgående træk ved Tróndur Paturssons maleri og arbejder i glas. Ikke mindst sidstnævnte synes at rumme havets bevægelige karakteristika fastfrosset i et sekund fortolker gennem vejsmæssige og sindslige temperamenter. Kun sjældent skimtes egentlige figurative elementer, men Tróndur Patursson
formår med sjælden følsomhed at indfange fornemmelsen af natur eller essensen af natur i sit abstrakte maleri. Med sikre virkemidler placerer han beskueren direkte i sceneriet og i den ærefrygt, kunstneren åbenlyst nærer for havet. Man møder den også i serier af litografier og papirarbejder inspireret af en jagt efter den hvide hval, Moby Dick, kunstneren sammen med en irsk søfarer har foretaget i Melville-romanens dramatiske kølvand.
I de seneste arbejder, som forekommer sært kalkulerede og sjælsforladte i forhold til den inderlighed, kunstneren ellers lægger for dagen, har Tróndur Patursson søgt et enklere og mere kalligrafisk indtryk, hvor skyggeformationer og linjeføringer på bjergsider synes fastholdt i serielle billeder af monokrom karakter.

Torben Weirup